Przejdź do treści

Clairfield Academy to nasz program szkoleniowy dla analityków. Sesje szkoleniowe odbywają się co kwartał w biurach Clairfield na całym świecie. W ramach tego programu zapewniamy

  • Szkolenie z zakresu procesu fuzji i przejęć (wyceny, dokumentacji i umiejętności technicznych) oraz umiejętności miękkich, takich jak techniki prezentacji i negocjacji. Tematy obejmują wyceny, dokumentację, międzynarodowe trendy i badania branżowe, jak również wewnętrzne najlepsze praktyki.
  • Możliwość nawiązania globalnej sieci kontaktów z „następnym pokoleniem” Clairfielda, tworzenia relacji oraz wymiany umiejętności i wiedzy. Członkowie Clairfield Academy uczestniczą również w spotkaniach towarzyskich z partnerami i klientami, które odbywają się w połączeniu ze spotkaniami partnerów.

Śledź nas na LinkedIn

Logo LinkedIn Clairfield