Przejdź do treści

Wpływ inwestycji

W dzisiejszym biznesie kadra zarządzająca, inwestorzy instytucjonalni i fundusze private equity muszą brać pod uwagę kwestie związane z ESG. Inwestorzy wspierający zmianę, idą jeszcze dalej, ponieważ uważają, że zrównoważony rozwój i wpływ społeczny idą w parze z wynikami biznesowymi. Łączy nas wspólne dążenie: wspieranie przedsiębiorców odnosnie aspektów społecznych w środowiskach, w których działają

Przedsiębiorcy stawiający sobie za cel działania wspierające ESG mają spore możliwość wpływania na rozwój swoich społeczności. Partnerzy Clairfield z dumą wspierają tę misję.

Społeczność

Nasi Partnerzy wspierają szereg stowarzyszeń pozarządowych, zarówno jako fundraiserzy, jak również dzieląc się wiedzą z ich zarządami.

Flèche vers la gauche
Flèche vers la droite