Przejdź do treści

Wpływ inwestycji

W dzisiejszym biznesie kadra zarządzająca, inwestorzy instytucjonalni i fundusze private equity muszą brać pod uwagę kwestie związane z ESG (Environmental, Social, Governance). Inwestorzy wspierający zmianę, idą jeszcze dalej, ponieważ uważają, że zrównoważony rozwój i wpływ społeczny idą w parze z wynikami biznesowymi. Łączy nas wspólne dążenie: wspieranie przedsiębiorców w środowiskach, w których działają.

Przedsiębiorcy stawiający sobie za cel działać w zgodzie z ESG, wpływają na rozwój swoich społeczności. Partnerzy Clairfield z dumą wspierają tę misję.

Społeczność

Nasi Partnerzy wspierają szereg stowarzyszeń pozarządowych na różnych poziomach ich struktur organizacyjnych.

Flèche vers la gauche
Flèche vers la droite