Przejdź do treści

Czy chcesz dołączyć do Clairfield?

Clairfield zatrudnia absolwentów i doświadczonych specjalistów na stanowiska w naszych biurach na całym świecie. Cenimy pracę zespołową, kreatywność, wiedzę z zakresu finansów oraz umiejętność zrozumienia i rozwiązywania problemów. Branżowe doświadczenie jest zawsze mile widziane.

Najlepsi studenci szkół biznesowych mają możliwość poznania branży finansów korporacyjnych od środka, podczas trwającego od trzech do sześciu miesięcy stażu w naszej firmie. 

Kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem lokalnym, a także mówić i pisać po angielsku oraz mieć solidne podstawy analizy finansowej.

Aby złożyć aplikację, wypełnij ten formularz. Pamiętaj, aby dołączyć CV i inne istotne dokumenty. 

Submit your application

Poziom znajomości lokalnego języka

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie zaoferować Ci stanowisko, jeśli nie posługujesz się biegle lokalnym językiem. Znajomość języka angielskiego jest wymagana we wszystkich biurach Clairfield.

Załącz CV, świadectwo ukończenia studiów i referencje, w tej kolejności, jako jeden dokument.

Nie załączono żadnego pliku